Większość ludzi ma problem ze zrozumieniem przeczytanego tekstu. Dzięki zastosowaniu techniki SQ3R poprawisz swoją umiejętność czytania ze zrozumieniem.


Technika SQ3R została wprowadzona przez Francisa Robinsona w 1946 roku. Po raz pierwszy opublikował ją w książce “Effective study“. Miała ona pomagać studentom w przyswajaniu bardzo złożonych tekstów. Tę technikę może stosować każdy, kto chce zwiększyć zrozumienie czytanego tekstu. SQ3R to skrót od Survey, Question, Read, Recall and Review, czyli Szukaj, Pytaj, Czytaj, Przypomnij, Powtórz.

1. Survey – Szukaj

Zacznij od zebrania informacji potrzebnych do skupienia się na pracy i postawionych celach. Możesz to zrobić poprzez przeglądanie tekstu i nagłówków. Dzięki temu zaczniesz skupiać się na czytaniu. Taki przegląd pozwoli Ci sformułować ogólny pogląd na temat tego, o czym będziesz czytał.

2. Question – Pytaj

Stawianie pytań pomaga się skupić i zaangażować w tematykę. Twój umysł pracuje aktywniej kiedy poszukuje odpowiedzi na pytania. Do każdego akapitu dopasuj pytania, na które odpowiada dany fragment tekstu (właśnie w taki sposób pracują redaktorzy naczelni w największych gazetach – pytania i odpowiedzi do każdego akapitu umożliwiają prześledzenie wykorzystanych argumentów i narracji).

 3. Read – Czytaj

Część właściwa – przeczytaj tekst.

study-862994_640

 4. Recall – Przypomnij

Po każdym podrozdziale zatrzymaj się i wróć do swoich pytań. Czy potrafisz na nie odpowiedzieć? Jeśli nie, wróć do tekstu i poszukaj wskazówek. Powtarzaj tę procedurę tak często, jak to potrzebne.

5. Review – Powtórz

Po przeczytaniu całości tekstu ponownie powróć do pytań. Jeśli potrafisz odpowiedzieć na wszystkie z nich bez zaglądania do tekstu, to opanowałeś zadany materiał.

Pamiętaj o tym, żeby zacząć działać. Jeśli nie zastosujesz tej techniki już teraz, prawdopodobnie nie zrobisz tego nigdy. Wystarczy jeden krok, a potem pójdzie już z górki. Samo przeczytanie podpunktów nie wystarczy, żeby zapamiętać to, jak stosować technikę.

photo credit: susivinh via photopin cc